Cultuur in Uithoorn?

Hoe kan cultuur(beleid) samenhang brengen in een forensengemeente? Dat is de vraag die centraal staat in een gesprek tussen bewoners, vertegenwoordigers van culturele instellingen en de wethouder cultuur op dinsdagavond 26 oktober in de gemeente  Uithoorn. De opdracht was deze discussie te leiden.

Er waren optredens van de lokale culturele gemeenschap  afgewisseld met discussies over cultuur in relatie tot educatie, vrijetijdsbesteding, omgeving en economie.

Zie de uitnodiging voor die avond.